Продължават обученията
по проект BUILD UP Skills ENERPRO.
Вижте повече...
border-top
Защо програмата
за обновяване на панелните сгради не е програма за енергийна ефективност?

Вижте повече...

Официалното становище на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект можете да видите като кликнете на логото

 
border-bottom

XX ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Една от основните теми е Борбата с енергийната бедност: Усъвършенствани политики за енергийна ефективност със засилено участие на местните власти. Повече информация за конференцията, участниците и регистрация можете да намерите тук. Събитието е част от серия срещи от официалната програма на българското председателство на ЕС.
още >>
Повече от 150 участници в семинар на ЕнЕфект на тема "Пасивни сгради" Може би все още реализираните проекти не са много, но интересът определено е налице: повече от 150 гости се включиха в семинара „Енергийно ефективни сгради и зелено развитие“, проведен от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект на 10 декември в НДК в рамките на ЕкоДизайн Форум.
още >>
 
Експертите от ЕнЕфект подложиха на обстоен анализ политиките, принципите на проектиране и строителство, както и технологиите, които се прилагат в почти нулевоенергийните и пасивните сгради. Най-новите тенденции в контрола на качеството по време на строителството – задължителен елемент в пасивните сгради – бяха представени от инж. Богомил Стефанов (Хексагон Билд), а темата за тестовете за въздухоплътност и приложението на инфрачервената термография предизвикаха сериозен отглас.
 
Разбира се, както във всяко подобно събитие, икономическата рентабилност и реализираните в България проекти бяха основен акцент – и макар и малко на брой, радващо е, че вече имаме успешни примери, с подробни анализи към всеки един от тях. Най-новата (и първата сертифицирана) пасивна къща в София бе представена лично от нейния собственик Светлин Добревки (Пасивна къща – България), като направените енергийни и финансови анализи недвусмислено доказват икономическата рентабилност на конкретния проект, а и на пасивните сгради като цяло. Тези резултати бях подкрепени от арх. Александър Генчев (SolAir Architects), чиито проекти – детска градина „Слънце“ в Габрово (първата сертифицирана пасивна сграда в България), еднофамилна къща в с. Бистрица, учебно-възпитателен комплекс в Стара Загора и католическа църква във Враца – доказват, че стандартът е приложим във всички географски зони на страната и при най-разнообразни функции на сградата.
 
Темата за сградните обновявания също не беше подмината, и ако вече знаем какво можем да очакваме от Националната програма за енергийна ефективност и как да се възползваме от нейните възможности, в събота научихме как се правят обновявания по стандарт Пасивна къща в Дъблин, Ирландия, при това директно от извора. Видеовръзка с арх. Арт МакКормак от Академия „Пасивна къща“ ни позволи не само да вникнем в детайлите от проектирането и изпълнението, но и да разберем как се чувства самият той и неговото семейство в обновения си дом. Бяха представени и резултатите от мониторинга на първата пасивна къща в света след 25 години експлоатация, както и един от последните проекти на Институт Пасивна къща (Дармщат, Германия) – сградата на министерството на финансите на федерална провинция Хесен, които за пореден път ни накараха да се вдъхновим от устойчивостта, икономическата рентабилност и почти универсалната приложимостта на концепцията.
 
Разбира се, времето отново не стигна за всичко, но дейностите на ЕнЕфект и неговите партньори в областта на професионалните обучения продължава. След 100 обучени преподаватели, част от които на свой ред вече привлякоха над 250 строителни специалисти в новите ни курсове в системата на професионалното образование и обучение, можем да кажем, че усилията в тази посока дават резултат. Към момента, с подкрепата на проект BUILD UP Skills EnerPro, 5 професионални гимназии и центрове за професионално обучение предлагат курсове по 10 нови учебни програми в сферите на енергийно ефективното строителство и ВЕИ: СПГЕ "Джон Атанасов", София и ПГТЕ "Хенри Форд", София в направление ВЕИ и ПГСА - гр. Пазарджик, ПГСАГ "Пеньо Пенев" - гр. Русе и ​БГЦПО - гр. Плевен в направление Строителство. Друг европейски проект – Train-to-NZEB – подпомага разработването на курс „Пасивни сгради“ в новата магистърска програма „Енергийна ефективност в строителството“ в УАСГ, както и оборудването на нов учебно-демонстрационен център, който предстои да бъде открит в сградата на университета. Това, обаче, е само началото – за да постигнем реални резултати, трябва да стимулираме реални инвестиции в енергийна ефективност и зелено развитие, с цели, значително по-амбициозни от настоящите.
 
 
 

В отговор на нарастващото търсене на квалифицирани строителни специалисти за изпълнение на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите,

секретариатът на ЕкоЕнергия – Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект – продължава своите дейности в помощ на учебните центрове в страната. В рамките на два от текущите си проекти BUILD UP Skills EnerPro и Train-to-NZEB, специалистите от ЕнЕфект, заедно с 5 професионални гимназии и центрове за професионално обучение, провеждат обучения по 10 нови учебни програми, разработени с помощта на Институт Пасивна къща – Германия, Камарата на строителите в България (КСБ) и Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

още >>
 
До този момент с помощта на комбинирани онлайн и присъствени сесии са подготвени повече от 100 преподаватели, с което се надяваме, че новото учебно съдържанието ще премине в редовните учебни програми на образователните и обучителните институции в страната. С началото на зимния сезон започнаха и обученията за заетите в строителния сектор – и вече близо 200 от тях, повечето в началото на кариерата си, преминаха успешно през курсовете.

В областта на строителството се провеждат 3 специализирани курса – Сградна обвивка, Сградни системи и Строителен пазар, продукти и технологии. Стартът бе даден в Професионалната гимназия по строителство и архитектура в Пазарджик, която със собствени сили допълни материалната си база с демонстрационен макет на пасивна сграда, с цел по-качественото провеждане на практическите занятия. БГЦПО – гр. Плевен вече проведе курсове по Сградна обвивка и Сградни системи, като бе сериозно подкрепен от местния бизнес – както с материали за практически обучения, така и с вдъхновени и ентусиазирани лектори, които внесоха така важните примери и опит от практиката в учебното съдържание. Най-новият курс – „Строителен пазар, продукти и технологии“ – ще бъде пилотно проведен в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в Русе в средата на януари, където вече има обучени 44 специалисти по програма Сградна обвивка.

Може би още по-забалежителен е напредъкът в областта на обученията по ВЕИ, в които курсовете по 7 нови програми се разпределята между водещите учебни заведения в София – СПГЕ „Джон Атанасов“ и ПГТЕ „Хенри Форд“. Темите Фотоволтаични инсталации, Минивятърни съоръжения и инсталации, Соларни отоплителни инсталации и Термопомпени системи и инсталации се покриват от екипа на СПГЕ „Джон Атанасов“, като вече 88 специалисти са преминали през обученията. ПГТЕ „Хенри Форд“ предлага обучения по темите Хибридни топлинни системи, Котли и инсталации на биомаса и Отопление, вентилация и климатизация, с обучени до този момент 48 специалисти.

Обученията завършват с полагане на изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професия (Рамкова програма Д за начално професионално обучение) и, разбира се, със сертификат от европейския проект BUILD UP Skills EnerPro.

Това, което ни радва най-много е, че съдържанието на новите програми вече навлезе официално в учебните планове на партнорите по проекта – засега, под формата на свободно избираема подготовка (СИП). Същото, надяваме се, ще стане и в новата магистърска програма на УАСГ „Енергийна ефективност в строителството“, където задължителен курс „Пасивни сгради“ е разработен от ЕнЕфект в рамките на проект Train-to-NZEB. Вярваме, че именно работата с младите хора е начинът да се осигури устойчивост – на само на нашите дейности, а и на политиките за устойчиво енергийно развитие.


Ето и списъкът на обучаващите организации, които предлагат обучения по новите програми:

Строителство
1. Курс "Сградна обвивка"
2. Курс "Сградни системи"
3. Курс "Строителен пазар, продукти и технологии"

Обучаващи институции: 
ПГСА - гр. Пазарджик
ПГСАГ "Пеньо Пенев" - гр. Русе
БГЦПО - гр. Плевен
ЕнЕфект, Център за енергийна ефективност

ВЕИ
1. Курс “Фотоволтаични инсталации“
2. Курс "Слънчеви топлинни инсталации"
3. Курс "Котли и инсталации на биомаса" 
4. Курс "Миниветрени съоръжения и инсталации"
5. Курс "Термопомпени инсталации"
6. Курс "Климатизация, вентилация и отопление" 
7. "Курс "Хибридни топлинни системи"

Обучаващи институции: 
СПГЕ "Джон Атанасов", София
ПГТЕ "Хенри Форд", СофияВ подкрепа на обновяването на българските домове още >>
Проучването потвърждава, че „дълбокото“ саниране е икономически по-изгодно, отколкото извършваното в момента компромисно обновяване с нисък клас на енергийна ефективност. То отива още по-далеч, като подкрепя концепцията за обновяване „стъпка по стъпка“, водеща в дългосрочен план до енергиен клас А или дори до почти нулево-енергийни сгради. Такава поетапна реализация би попречила на „блокиращия ефект“ на текущите компромисни мерки, които вероятно ще реализират бързи печалби от гледна точка на спестяване на енергия, но в крайна сметка ще попречат на оползотворяването на пълния потенциал от енергийни, икономически, социални и екологични ползи.
 
В проучването са моделирани близо 20 сценария за развитие до 2020 и 2030 г., от които авторите заключават, че намаляването на субсидиите до равнища от 75% е възможно и икономически изгодно и в момента. Чрез разработване на широк кръг от допълнителни от мерки за подпомагане на собствениците, субсидиите крайна сметка могат да бъдат намалени дори до около 25%. По този начин, финансирането може да достигне много повече граждани, да подобри комфорта в домовете им и да повиши качеството им на живот.
 
Разбира се, за да стане възможно финансовото самоучастие на собствениците на жилища, е необходимо да се въведат прости и атрактивни финансови механизми и стимули, подходящи за техните нуждите и възможности. Те задължително трябва да бъдат придружени от други нефинансови мерки като кампании за повишаване на осведомеността, изграждане на капацитет по цялата верига на доставки и разработване на стандартизирани решения, които ще намалят транзакционните разходите. Опростените процедури и мерките за подпомагане и консултиране на собствениците в процеса на кандидатстване също ще намалят бариерите и разходите за крайните потребители.
 
С оглед на факта, че повечето български домакинства понастоящем недоотопляват домовете си, един от основните резултати от масовата програма за обновяване ще бъде подобряването на равнищата на комфорт. Това е реална полза за обществото, и според авторите тя трябва да залегне в икономическата оценка. Други значими ползи от програмата са по-доброто качество на въздуха в помещенията и съответно по-здравословните условия на обитаване, намаляването на енергийната бедност и повишаването на енергийната сигурност, твърдят категорично анализаторите, аргументирайки се в полза на продължаване на държавната подкрепа за тази програма.
 
Макар че предложеният подход е наистина уникален и адаптиран преди всичко за ситуацията в България, той може да служи като пример и за други страни в региона със сходен сграден фонд и икономически условия. Очакванията са, че той ще бъде използван като основа за допълнителни анализи и политически решения на национално равнище, с оглед на които ще могат да бъдат разработени и конкретни мерки в подкрепа на все по-амбициозна и всеобхватна жилищна политика в полза на българските граждани.
Проучването е реализирано от международен екип от организации. Цялостната координация е осъществена от Европейския институт за енергийните характеристики на сградите (BPIE) и Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект – София, с подкрепата на Европейската фондация за климата и в тясно сътрудничество с Технически университет - Виена (TU Wien) и "За Земята" - София.

ЗА КОНТАКТИ
 
Козмина Мариан, мениджър „Комуникация“, BPIE
Email: cosmina.marian@bpie.eu
Тел.: +32 2 789 30 04
 
Драгомир Цанев, заместник-директор, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
Email: dtzanev@eneffect.bg
Тел.: + 359 2 963 17 14

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Докладът към изследването можете да намерите на http://bpie.eu/publication/accelerating-the-renovation-of-the-bulgarian-building-stock и http://www.eneffect.bg/button/?category_id=64&page_id=530 .

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ ЗА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ (BPIE)
Европейския институт за енергийните характеристики на сградите (BPIE) е европейски изследователски център с идеална цел, предлагащ независими анализи, информация и решения в подкрепа на научно обосновани политики в областта на подобряването на енергийните характеристики на сградите. Той е специализиран в политически анализи, консултации и подкрепа за изпълнението на тези специфични политики.
 
За повече информация посетете www.bpie.eu и www.buildingsdata.eu.
 
 
 

Българска строителна седмица в София, 16-19 март 2016 г., Интер Експо Център, София още >>
 
Форумът ще се проведе паралелно с изложението за сигурност и смарт технологии SECURITY EXPO, което представя тази година повече технологии от сектора на телекомуникациите, IP мрежите, сигурността на личните данни, гарантирането на дигиталните разплащания. Сред акцентите ще бъдат и защитата на информацията при използване на мобилните устройства, възможностите на съвременните софтуерните приложения за управление на сигурността в дома, офиса, обществените сгради и инфраструктурата.
 
В рамките на съпътстващата програма ще се проведе и дискусия на Клуба на младите архитекти, съвместно със Съюза на архитектите в България и Университетът за строителство и геодезия в София.

BBW е форум, на който се дискутират актуални за строителния бранш въпроси и се демонстрират иновативни продукти, услуги и технологии. Изложението събира на едно място строителни предприемачи и изпълнители, архитекти и проектанти, търговци и дистрибутори на материали и техника, инвеститори и строителни експерти.

Входът за посещение на двете изложения ще бъде 3 лева през седмицата и безплатен в събота.


Повече информация можете да намерите тук

Източник: Таня Тодорова, Градът.бг, 16.03.2016 г.

Споразумението на кметовете е пример за прилагането на принципа "Енергийната ефективност е на първо място"! още >>

 

Публикацията "Ефективноста винаги е първа: От принципи към практики – реални примери от цяла Европа", разработена от европейските мозъчни тръстове E3G, RAP и ClientEarth, представя анализи на различни примери от цяла Европа, които са заложилиенергийната ефективност като основа за своите действия в области като планиране на енергийната инфраструктура, саниране на сгради или политиките по отношение на потребителите.

Споразумението на кметовете е отбелязано като една от най-модерните инициативи в местните политики за климата и енергията, кото "приема енергийната ефективност на равна нога с предлагането на алтернативи за производство на енергия в местни енергийни планове". Методиката за местни Планове за действие за устойчива енергия (SE(C)AP) насърчава градовете да разработят "интегриран и всеобхватен енергиен план, който се фокусира върху намаляване на потребността на енергия и отговаря на търсенето чрез насърчаване на използването на местни ресурси".

Интегрираното местно енергийно планиране (енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници) на Споразумението на кметовете се счита за изключително новаторско, тъй като често то е по-приложимо и адеккватно в сравнение с практиките за енергийно планиране в национален мащаб. В заключение, авторите признават, че интеграрането на енергийната ефективност в местното енергийно планиране е "забележително и говори за необходимостта от преобладаващо фокусиране на политиките в крайното енергийно потребление".

Ето защо не е изненадващо, че според анализа от Съвместния изследователски център на Европейската комисия, подписалите Споразумението са намалили консумацията си на енергия с 14% между 2005 г. и 2012 г., или с 20% на глава от населението, което значително превишава амбициите на национално равнище!

Многобройни примери за успешни проекти в областта на енергийната ефективност на подписалите Споразумението градове можете да намерите в Каталога на успешните практики.

Източник: Споразумение на кметоветеВ София се изгражда първата жилищна сграда с BREEM сертификат още >>
 
Сградата е разположена в местността "Дианабад – запад" на район "Изгрев" в близост до метростанция "Жулио Кюри", парк "Борисова Градина", тенис комплекс и басейн "Дианабад".

Зданието включва един подземен етаж, пет надземни нива и терасовиден етаж. Следвайки естествения релеф на терена в южната част на имота се изгражда градина с ниска и висока растителност, организирана в зелени и цветни тераси, оформящи среда за отдих.

Сградата е проектирана според изискванията за устойчиво и екологично строителство на сертификата BREEAM. Отоплението й се осигурява от термопомпи въздух-вода, които гарантират  до 3-пъти по-ниски сметки за електроенергия, в сравнение със стандартни системи за отопление и охлаждане. Постигната е висока степен на топлоизолация на всички външни стени, таваните на гаражите и покривните тераси над жилищните помещения. Положени са топло и хидроизолации на подземното ниво и покривите, а подовете и стените към съседните апартаменти са шумоизолирани.

Предвидена е алуминиева дограма от най-висок клас с нискоемисионен стъклопакет. В общите части ще бъде монтирано управляемо с датчици LED осветление.

Високата енергийна ефективност на сградата ще допринесе за по-ниско потребление на енергия в апартаментите, по-ниски сметки и цялостно намаляване на отрицателните емисии на въглероден двуокис с цел опазване на околната среда.

Повече снимки на обекта можете да видите тук
 
Източник: Радостина Попова, Градът.бг, 08.03.2016 г.

Международни дни на Пасивната къща още >>

 

На 5 декември в Бистрица, в рамките на инициативата "Международни дни на Пасивната къща", която се провежда веднъж годишно в цял свят, се състоя среща на тема "Как да намалим разходите си на енергия за отопление". Домакин на срещата беше г-н Николай Гюров, кмет на Бистрица. На срещата присъстваха както хора, които възнамеряват да построят своята собствена пасивна къща или да приложат мерки за повишаване на енергийната ефективност в съществуваща къща, така и строители и предприемачи, които се интересуват от начините за прилагане на тези принципи в тяхната професионална практика.

Срещата беше открита от арх. Здравко Генчев, който разказа за различни международни инициативи и проекти в областта на енергийната ефективност в сградите, в които участва центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект. В проекта ЕnerPHit, съвместно с института Passive House, се разработват схеми и детайли за реконструкция на сгради стъпка по стъпка според принципите на пасивната къща, докато се постигнат всички необходими изисквания за покриване на стандарта.

В кратка презентация, изнесена от арх. Александър Генчев и арх. Иглика Люцканова, бяха представени основните принципи на пасивните сгради и беше разказан опита от процеса на проектиране и строителство на първата сертифицирана пасивна сграда в България – детска градина „Слънце” в Габрово. Проектантите от екипа на СолЕр Архитекти споделиха и впечатленията си от съвместната работа с екипа от института „Passive House” в Германия, по време на серифицирането на сградата.

 

Накрая думата отново беше дадена на арх. Здравко Генчев, който разказа своите преки впечатления от втория международен конкурс за пасивни сгради, който се проведе в Германия, в началото на тази година и показа снимки от наградените проекти. Проектите са оценявани от 9 членно международно жури от изявени специалисти в областта на пасивните сгради, чиито член беше арх. Генчев, председателствано от проф. Волфганг Файст, автор на концепцията „Пасивна къща”.

След презентацията, по време на скромен коктейл, гостите имаха възможност да зададат своите въпроси към лекторите. В неформална обстановка, дискусията продължи дълго време, като всички се обединиха около тезата, че темата е изключително актуална за България и подобни срещи трябва да се превърнат в традиция.

ЕнЕфект, 6 декември 2015 г.Реставрацията на храмове изисква задълбочена оценка на историческата им стойност още >>
 
Има индикации, че може да отпадне ограничителното условие за минимален брой жители в населеното място, с което много малки села и махали ще получат своя шанс отново да има богослужения в техните изоставени църкви.

От професионална гледна точка не всички направени реставрации отговарят на изискванията за подобен род специфична дейност. На много места те са сведени до обикновен ремонт, без да са направени необходимите предварителни проучвателни дейности. Причините биха могли да се търсят в различни посоки. Неподготвени екипи от специалисти, които подценяват историческата стойност на обекта и подхождат рутинно към поставените задачи, липса на време за изработване на задълбочени проекти, което в повечето случаи се изяжда от тежки бюрократични процедури, нерешени юридически казуси, свързани със собствеността на имотите, липса на юридическо лице, което да представлява църквата пред съответните органи, липса на критерии за избор на подходящи изпълнители с практика в областта на реставрацията и консервацията и др. Натрупаният опит от предишния програмен период трябва да бъде внимателно анализиран и да бъдат предприети всички необходими мерки за облекчаване на процедурите и насочване на усилията в същинската професионална дейност, като стриктно и отговорно се следят начините, по които се усвояват публичните средства.
 
Успоредно с програмите, финансирани с европейски или национални публични средства, съществуват и редица примери за реставрация на съществуващи или изграждане на нови храмове, финансирани с частни средства или от различни църковни организации.Автори: арх. Александър Генчев, арх. Иглика Люцканова
Архитектурно ателие "СолЕр Архитекти" за Градът.бг
22.06.2015 г.


Eвропейското бъдеще на градовете - във фокуса на двудневна конференция в Габрово още >>
 
Първият ден от конференцията ще бъде посветен на "умните" градове, както напоследък е прието да се наричат тези, които успешно са внедрили и прилагат иновации и съвременни технологии, за да предоставят по-добра среда за обитание и живот на своите граждани.
 
Бъдещето на нискоенергийните сгради в Европа, добри примери за фасилити мениджмънт, тайните на озеленените сгради и екологичното строителство, интелигентните ГИС решения за устойчиво развитие на градската среда и туризма, европейските практики за осигуряване на безопасност на движението по пътищата, управлението на интелигентните градове и иновациите в сферата на образованието са част от темите, които ще бъдат засегнати по време на събитието. Те ще бъдат представени от международния консултант Дитер Майер, изпълнителния директор на ЕнЕфект арх. Здравко Генчев, представителя на Българска фасилити мениджмънт асоциация Горан Миланов, секретарят на ДОКПБД инж. Алекси Кесяков, ас. л. арх. д-р Десислава Данчева от Лесотехническия университет, Евгения Караджова и Миглена Кузманова от  ЕСРИ - Българи, Мариана Банчева и Евелина Коцева от Институт за прогресивно образование.
 
Вторият ден е насочен към темата за европейското финансиране. Специален гост на събитието ще бъде заместник министър-председателят и министър по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, който ще представи проектите на новия Закон за управление на средствата от ЕС и ЗОП. Гости на събитието ще бъдат и директорите на дирекции "Системи за управление на средствата от ЕС" и "Програмиране на средствата от ЕС" в Министерския съвет Малина Крумова и Добринка Кръстева, които ще акцентират върху възможностите на новата информационна система ИСУН 2020 и бъдещите приоритети на мрежата от областни информационни центрове. Специално внимание ще бъде отделено и на новия програмен период 2014 - 2020 г. и оперативните програми "Региони в растеж", "Иновации и конкурентоспособност", "Околна среда", "Наука и образование за интелигентен растеж".

ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на ОП "Техническа помощ", съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Дневният ред на конференцията можете да видите тук
 

Източник: Силвия Златкова
Градът.БГ, 11.05.2015 г.
 
 
 
 

Детска градина „Слънце“ отваря врати за дните на пасивните сгради още >>
 
Инициативата „Международни дни на пасивните сгради“ се провежда ежегодно през месец ноември. Вратите на няколкостотин обекта по целия свят се отварят за посещения и всеки, желаещ да оцени предимствата на стандарта, може да почерпи опит от първо лице. В България тази година са планирани събития в София и в Габрово.

Пасивните сгради са утвърдени като международно признат метод за енергийно ефективна архитектура, който предлага решения за устойчиво използване на природните ресурси. Разходите на енергия за отопление и охлаждане са най-малко 80% по-ниски от тези в традиционните сгради. Качественият проект и точното изпълнение, заедно с висококачествените прозорци, високото равнище на изолацията и вентилацията с рекуперация на топлината са ключовите елементи, които отличават строителството на пасивната сграда.

Годишно потребление на енергия за отопление и охлаждане на пасивните сгради не надвишава 15 kWh/m2. Освен преките икономически ползи, това допринася и за намаляване на емисиите на парникови газове. Оптималното използване на слънчевото греене през зимата и подходящата слънцезащита през лятото осигуряват висок комфорт на обитаване, непостижим при традиционното строителство. Използването на енергия от ВЕИ допълнително намалява разходите за енергия.

В помещенията на ЦДГ „Слънце“ има подово лъчисто отопление, оразмерено при температурен режим 32-37С. Основният топлоизточник е термопомпен агрегат „въздух-вода”. Като допълваща и резервна мощност при много ниски зимни температури се включва абонатна станция на централното отопление. Поставен е комбиниран бойлер за подгряване към слънчева инсталация със селективни колектори. Всички външни и вътрешни стени са от решетъчна тухла 25 см и топлоизолация от външната страна 20 см EPS. Покривът е топлоизолиран с 30 см стъклена вата, а подът – с 18 см XPS под подовата стоманобетонова плоча и 2 см над плочата за екраниране на подовото отопление.

ЦДГ „Слънце“ е сред номинираните в тазгодишното издание на конкурса „Сграда на годината“ и се състезава в категорията „Сгради – образователна инфраструктура“.

Детска градина "Слънце" - претендент за "Сграда на годината" още >>
 
 
Сградата се намира на ул. "Любен Каравелов" № 32 и е проектирана като разширение на база 1 на ДГ "Слънце", ще се състезава в категорията "Сгради – образователна инфраструктура".

Победителите в отделните категории, както и носителят на приза "Сграда на годината 2015", ще бъдат определени от жури от изявени български и международни професионалисти в областта на архитектурата, инвестициите, градоустройството, консултантските услуги и бизнеса. Критериите при избора включват локация и достъп, прилежаща инфраструктура, интеграция и опазване на околната среда, архитектурна концепция, енергоефективност и устойчивост, качество на изпълнение и др.

Строителството на нова база за ДГ "Слънце" стана факт благодарение на спечеления от Община Габрово проект "ПОСОКИ – Предоставяне в общността  на социално-образователно консултиране и интегриране" по споразумение за финансиране с Министерство на труда и социалната политика чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие.

Сградата е дело на архитектите Иглика Люцканова и Александър Генчев от "СолЕр Интернешънъл" ООД. Конструктор е инж. Златка Плеснева.

В двуетажния обект по стандарт „пасивна къща” са разположени три детски групи и многофункционална зала. Предвидени са сервизни и складови помещения, лекарски кабинет, платформа за достъп до второто ниво. В помещенията има подово лъчисто отопление, оразмерено при температурен режим 32-37С. Основният топлоизточник е термопомпен агрегат „въздух-вода”. Като допълваща и резервна мощност при много ниски зимни температури се включва абонатна станция на централното отопление. Поставен е комбиниран бойлер за подгряване към слънчева инсталация със селективни колектори. Всички външни и вътрешни стени са от решетъчна тухла 25 см и топлоизолация от външната страна 20 см EPS. Покривът е топлоизолиран с 30 см стъклена вата, а подът – с 18 см XPS под подовата стоманобетонова плоча и 2 см над плочата за екраниране на подовото отопление. Поставена е ПВЦ дограма с високи топлоизолационни параметри.


Конкурсът „Сграда на годината“ се организира от „ГРАДЪТ Медиа Груп“ под патронажа на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с подкрепата на браншовите организации в сферата на архитектурата, проектирането и строителството. Медиен партньор на събитието е Българска национална телевизия. Тазгодишната церемония по награждаване на победителите ще се състои на 9 декември в столичния „София Ивент Център“ и ще се излъчи по БНТ 1 и БНТ Свят в навечерието на Коледа.

От 1 до 9 декември 2015 г. ще се проведе онлайн гласуване на сайта на конкурса  – www.buildingoftheyear.bg, за определяне на „Сграда на публиката 2015“.


Миглена ВЪГЛЕНОВА
Гл. експерт „Публичност и визуализация”
Община Габрово, 12.11.2015 г.
 

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ 2014 още >>
 
Сесия URBAN

Какви трябва да бъдат съвременните градове, градските  пространства и  модерните сгради, транспортните връзки  с иновативни решения за  промяна в пешеходната, велосипедната, автомобилната и на масовия градски транспорт мрежа?

През 2014 година е осигурен значителен финансов ресурс за подготовка на проекти в сферата на градското развитие за българските градове, които ще се реализират с финансиране през периода 2014-2020.

Повишаване на качеството на проектите чрез прилагане на иновативни системи, технологии и материали, както и анализиране на натрупания опит от добри и не толкова добри практики при  реализиране проекти през настоящия програмен период, са основното предизвикателство пред професионалната общност, бизнеса и  институционалните лидери. Тази проблематика бе във фокуса на Urban Innovation Forum 2014.

Сесия BUILDING

Качеството на сградите, в които живеем, работим, учим, лекуваме се и прекарваме свободното си време директно влияе върху качеството на нашия живот и върху облика на градовете ни. Правилният подход и добрите практики се залагат още в концепирането на проектите и всеки компонент до края на реализацията, а и след това, е от изключителна важност.

Сесия Building Innovation  предостави възможност на професионалните общности свързани с концепирането, проектирането, изграждането и поддържането на различните типове сгради да дискутират публично тенденциите, иновативните модели, решенията и продуктите, неизменна част от развитието на съвременното сградно строителство.
 
В свят, в който предотвратяването на климатичните промени е глобален приоритет, архитектурните и строителните решения са все по-често ориентирани към енергийната ефективност на сградите. Законодателството и политиките на ЕС в областта на енергийната ефективност на сградите имат ясно определени цели: енергоспестяване, намаляване на зависимостта ни от изкопаемите горива и опазване на околната среда. Нивата на енергийна ефективност, към които се стремим, налагат използването на съвременни високоефективни строителни технологии, системи и материали, посочи инж. Бойко Пенев, продуктов мениджър на "Ксела България", който беше модератор на панела "От "зелените" идеи до зрелите архитектурни решения при жилищните сгради" в Urban&Building.
 

Повече информация за събитието можете да намерите на сайта на форума, а к
ратки интервюта с някои от главните действащи лица - тук.
 


Въведение в почти нулевоенергийната сграда още >>
 
В рамките на проекта “Изграждане на знания и умения за енергийна ефективност в сградите”, финансиран по инициативата Build Up Skills на Европейската комисия от програмата Интелигентна енергия за Европа, в България е основан Център за знания за енергийноефективни сгради с ВЕИ. Основатели на центъра са Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО), Камарата на строителите в България (КСБ) и Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект. Основен партньор на Центъра за знания е Институтът “Пасивна къща” в Дармщат, Германия, изследователски център със световна репутация и автор на концепцията и стандарта “Пасивна къща”.
 
В изпълнение на програмата на Центъра за знания и с подкрепата на Община Бургас, ЕнЕфект организира еднодневен въвеждащ учебен семинар по проектиране и строителство на пасивни сгради. Семинарът е подготвен въз основа на методика и учебни материали на Института „Пасивна къща”, Германия, с когото ЕнЕфект и Община Бургас успешно си сътрудничат в редица международни проекти.
 
Програмата на учебния семинар има за цел да запознае участниците с основните принципи на “пасивната сграда” и да възбуди интереса им към тяхното прилагане в проектирането и строителството. Семинарът е своеобразно въведение към по-подробни специализирани курсове с различна продължителност, в резултат на които ще се издават съответни сертификати на участниците. Учебните програми на тези семинари ще са фокусирана върху спецификите в проектирането и изграждането за различните елементи на сградната обвивка (топлинна изолация и топлинни мостове, прозорци и въздушна плътност) и сградните системи (отопление и вентилация) за постигане на стандарта „Пасивна къща”. Специално внимание се отделя на възможностите за постигане на максимално високи равнища на енергийна ефективност при проектите за обновяване на съществуващи сгради, както и на интегрираното проектиране и използването на ВЕИ в сградите.
 
Участието в еднодневния въвеждащ семинар е безплатно срещу предварителна регистрация до 03.02.2015 г. на следните адреси:
 
При надхвърляне на максималния капацитет на курса (20 обучаеми), предимство ще имат по-рано регистриралите се желаещи.
 
При наличие на интерес от страна на участниците в семинара, могат да се организират учебни курсове за проектанти и строителни специалисти с по-голяма продължителност, които ще завършват с издаване на сертификати за успешно преминато обучение от Центъра за знания по енергийна ефективност и ВЕИ.
 
Въвеждащият учебен семинар ще се проведе на 6 февруари2015 г. в Бургас, „Бизнес инкубатор - Бургас”, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 28. За допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект на тел. 02 963 17 14 и имейл dtzanev@eneffect.bg.
 
 
 
ОБЩИНА БУРГАС
 
ЦЕНТЪР ЗА ЗНАНИЯ
ЗА ЕНЕРГИЙНОЕФЕКТИВНИ СГРАДИ И ВЕИ
 
ЕНЕФЕКТ
ЦЕНТЪР ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Готова е концепцията за Национален план за сгради с близко до нулевото енергийно потребление още >>
 
Държавната политика в областта на енергийната ефективност в сградния сектор се провежда от Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на регионалното развитие, Министерството на инвестиционното проектиране и Агенцията за устойчиво енергийно развитие чрез последователно транспониране на няколко европейски директиви: Директива 2002/91/ЕС за енергийните характеристики на сградите, впоследствие Директива 2010/31/ЕС, Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, Директива 2006/32/ЕО за ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги (ново издание 2012/27/ЕС), Директива 89/106/ на Европейската общност за уеднаквяване на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти, заменена от Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на директива 89/106/ЕИО, директивите от "Нов подход" и стандартите от приложното им поле, както и технически норми, методи и принципи на добрите европейски практики.
 

 
Николай Налбантов, директор на Дирекция "Енергийни стратегии
и политики за устойчиво енергийно развитие" в Министерството на икономиката и енергетиката
 
 
За разработване на Национален план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия съгласно изискванията на чл. 9, параграф 1 от Директива 2010/31/ЕС беше изготвена концепция на националния план.
 
Концепцията на националния план предвижда:

·   задълбочени анализи и проучвания на динамиката в строителния сектор, систематичен анализ на данните от статистически и информационни системи за състоянието на енергопотреблението на съществуващи сгради

·   възлагане на научно-приложни задачи за определяне на националните параметри, изразени в числови референтни стойности на показателите, за годишен разход на енергия по отделните класове на енергопотребление и по видове сгради

·   определяне на нормативно изискване за енергийните характеристики на сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия; отчитане на напредъка на техническия прогрес при производството на строителни продукти и нивото на технологиите на системите за отопление, охлаждане, вентилация, за които се използва енергия от конвенционални или възобновяеми източници

·   анализиране и преработване на националните нормативни актове и документи, както и мерки за подпомагане въвеждането на Директива 2010/31/ЕС.
 
Осъществяването на изброените дейности се извършва в рамките на проект № BG161PO001/5-01/2008/076 "Анализи, проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на ОПРР 2014–2020 г.", който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Регионално развитие 2007 – 2013 г.". Като първи етап от проекта успоредно с изчисленията за равнища на оптимални разходи за определяне на техническите изисквания за енергийните характеристики на сградите беше разработена Националната дефиниция за сгради с близко до нулево потребление на енергия.

Съгласно разработената дефиниция сградата трябва да отговаря кумулативно на две нормативни условия:
 
·   Първично енергийно потребление на сградата (включително електроуредите), съответстващо на клас на енергопотребление А
 
·   Най-малко 55% от крайната потребена енергия на сградата (без електроуредите) да бъде енергия от възобновяеми източници.
Дефиницията е проверена на практика в процеса на основно обновяване на сграда за образование и наука, предназначена за научноизследователски комплекс на Техническия университет –София.
 
Въвеждане на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност в българското законодателство

Директива 2012/27/ЕСна ЕП и на Съвета на Европа относно енергийната ефективност въвежда коренно нов подход за насърчаване на енергийната ефективност в Европейския съюз, като внася правно обвързващи мерки с цел да подтикне държавите членки да насочат усилията си в по-ефективното използване на енергия на всички етапи от енергийната верига – от преобразуването на енергията, нейния пренос и разпределение до крайното й потребление. Съществуващият Закон за енергийна ефективност не отразява в пълна степен новите подходи за реализиране на европейската политика за енергийна ефективност и мерките по нейното прилагане. С оглед на този факт, както и за пълното транспониране на Директива 2012/27/ЕС, се
разработи проект на нов Закон за енергийната ефективност

Целта на законопроекта е съществено да допринесе за постигането на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин България ще се включи активно в усилията на Европейския съюз за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г.
Със законопроекта е регламентиран начинът, по който ще се определи националната цел за енергийна ефективност за 2020 г. За подпомагане изпълнението на националната цел е предвидено въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания в крайното потребление на енергия, която ще разпредели националната цел като индивидуални цели между:

·   Крайните снабдители, доставчиците от последна инстанция, търговците с издадена лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", които продават електрическа енергия на крайни клиенти повече от 75 GWh годишно

·   Топлопреносните предприятия и доставчиците на топлинна енергия, които продават топлинна енергия на крайни клиенти повече от 75 GWh годишно

·   Крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на крайни клиенти повече от 8 млн. нормални кубически метра годишно

·   Търговците с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 6,5 хил. тона течни горива годишно – с изключение на горивата за транспортни цели

·   Търговците с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил. тона твърди горива годишно.

За подпомагане изпълнението на националната цел за енергийна ефективност до 2020 г. във всички отоплявани и/или охлаждани сгради – държавна собственост, се предвижда предприемането на мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 3% от общата разгъната застроена площ.
Също така се регламентира и изискване всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години.
Проектът на закон прецизира и правата, задълженията и отговорностите на всички участници в процесите и дейностите, свързани с повишаване на енергийната ефективност. Намаляването на потреблението на енергия чрез подобряване на енергийната ефективност ще освободи финансови ресурси, които да бъдат използвани за други икономически дейности. Важен принос за постигането на целите за енергийни спестявания ще имат водещата роля и силната ангажираност на обществения сектор, в частност местните и регионалните власти. Обществения сектор ще дава пример за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, като реализира енергийни спестявания в собствените си сгради.
 
Предвижда се разработването на дългосрочна програма за мобилизиране на инвестиции

за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд. Мобилизирането на инвестиции ще допринесе за увеличаване на заетостта, внедряване на иновативни решения, както и намаляване на енергийната бедност на домакинствата, което ще доведе до положителен принос към икономическото, социалното и териториалното сближаване.

Източник: Строителство Градът онлайн, 17 март 2014 г.
 
 
"Капитал форт" е новата най-висока сграда в София още >>

 
Обект: Офис сграда клас А "Капитал форт"
Инвеститор: "Форт Нокс" ООД
Проектанти: "А и А Архитекти" в партньорство с "Аткинс Дизайн Студио"
Конструктори: "Структо" ООД
Изпълнители: груб строеж "Ибера Инвест" АД, фасади - "Тал Инженеринг" ЕООД и "Кристиан Нейко" ООД
Строителен надзор:
"Инвестиционно консултантска компания" ООД
Системи: напрегнати конструкции - Feryssinet, фасадни системи – ЕТЕМ, стъкла – Guardian, VRF – Toshiba, асансьори – Schindler, електро - Schneider Electric и Eaton, окачени тавани – Lindner, Armstrong, Fielitz, двойни подове – Lindner, покривни панели – RUUKI, хидроизолации – BauderKARAT.
 
 
София има нова най-висока сграда. Това е офис зданието "Капитал форт", чието строителство вече приключва. Сградата се издига на 126 метра височина на бул. "Цариградско шосе" и надминава досегашния рекордьор на столицата - хотел "Родина", който е висок 104 метра.

"Капитал форт" е една от знаковите сгради, които се забелязват още с влизането в София по бул. "Цариградско шосе". Високото здание с елегантна архитектурна визия оформя югоизточния вход на столицата и внася нов импулс в ритъма на оживения булевард.
 
Архитектура и функции
Комплексът представлява функционален микс от офиси клас А и търговски площи. Той се състои от две надземни тела – високо и ниско тяло, издигащи се над общо партерно ниво (подиум), и два подземни етажа.
Високата сграда предлага офиси клас А, които се простират на площ от 80 кв.м до 1200 кв.м в зависимост от нуждите на наемателите. Сградата е с площ 32 000 кв.м и височина 126 метра, има 24 офисни етажа и 12 асансьора. От високите етажи се открива панорамна гледка към София, Витоша и Стара планина.

Ниската сграда е разположена в южната част на комплекса и има Г образна форма. Зданието е с площ 12 000 кв.м и височина 30 метра, има 6 офисни етажа и 6 асансьора. В него са проектирани офиси клас А от типа open space с големина от 400 кв.м до 1700 кв.м на етаж, с възможност за гъвкаво определяне на площта в зависимост от конкретните нужди на клиента.

Подиумът, който обединява двете сгради в комплекса, се състои от две нива. Тук са  разположени централното фоайе на сградата, търговски площи, банкови офиси, конферентни зали и заведения за хранене. Сърцето на комплекса е централният атриум-лоби с площ 1200 кв.м с 10 метра височина и 4 ескалатора, които осигуряват бърз и лесен достъп до офисите.

На партера на подиума са разположени търговски площи и заведения за хранене. Тук са предвидени банкови офиси със самостоятелни входове, различни видове помещения за услуги и кафене с изглед към централното фоайе на сградата. С лице към бул."Цариградско шосе" са проектирани търговски площи тип "showroom" със самостоятелни входове и второ ниво.
В южната част на подиума има бутиков ресторант и голям ресторант на самообслужване с възможност за използване на открити тераси. На второто ниво на подиума са разположени фитнес зала, търговски обекти, конферентен център с три зали с възможност за обединяване, както и зимна градина с места за от дих и рекреация.

Подземните гаражи на комплекса се простират на две нива, които включват общо 670 паркоместа.
 

Иновативни климатични системи
"Капитал форт" е сертифициран по критериите на стандарта за устойчиви и зелени сгради BREEAM. В зданието са внедрени иновативни климатични системи, чрез които се постига висок коефициент на трансформиране на енергията и намаляване на вредните емисии. Отоплението и охлаждането на сградата стават чрез последно поколение енергоспестяващи термопомпени фреонови климатични агрегати.

Офисна част разполага с тритръбна система за разпределение на фреона, позволяваща автономност на избора за отопление и охлаждане във всеки офис. Всички обитаеми помещения в сградата са вентилирани с подаване на пресен въздух, като задължителният въздухообмен се извършва с рекуперативни вентилаторни блокове, топлоизолирани въздуховоди и решетки.

Комплексът разполага и с интелигентна система за управление на сградните инсталации. Тя обработва информацията за енергопотреблението на всеки офис и дава възможност за оптимизирането му и намаляването на разходите на наемателите. Системата контролира микроклимата на общите части, следейки внимателно външните климатични условия. Отделна система за сигурност пък управлява устройствата за контрол на достъпа и видеонаблюдението.
 

Хай-тек фасади и стъклопакети
За изграждането на носещата конструкция на сградата са използвани 70 000 куб. м високоякостен бетон и над 10 000 тона стомана. Тя е проектирана така, че да отговаря на най-съвременните изисквания за дълготрайност и сеизмична устойчивост.
 
За изграждането на фасадите на "Капитал форт" са използвани различни фасадни решения в зависимост от типа на сградата и архитектурната визия. За високата сграда е разработена тип "елементна" окачена фасада с четири нива на отбрана против проникване на вода и въздух, както и поемане на сериозни товари и премествания на плочите вследствие на земетръс.
 
Ниската сграда и подиумът са реализирани чрез комбиниране на елементна фасада, алуминиева фасадна система и специално разработена вентилируема фасада за зоните с алуминиеви панели.
За прозорците е използвано хай-тек стъкло в конфигурация на троен стъклопакет, който осигурява максимална топлоизолация през зимата, оптимална слънцезащита през лятото, повишено използване на естествена светлина, както и подобрена звукоизолация.
 
 
Над покривите на високата и ниската сграда са проектирани архитектурно-декоративни елементи, излизащи над плоскостта на покрива. Те са изпълнени с носеща метална конструкция от стоманени греди и колони, както и облицовка от фасадни алуминиеви панели.
 
 
Източник: Строителство градът онлайн,
автор: Радостина Попова, 20.01.2015 г.
 
Прессъобщение още >>
 
Дармщат, Германия. Концепцията на Института „Пасивна къща” за енергийно обновяване на сгради спечели първа награда в конкурса. Журито особено хареса концепцията за „цялостен план на реконструкцията във времето, подкрепен с необходимите стъпки по етапите на изпълнението”. Тази концепция се развива в рамките на проекта EuroPHit, финансиран от ЕС. Целта е да се осигури сертифициране на такъв "цялостен план" за реконструкция, както и да се направи оценка на отделните стъпки със специализиран софтуер за планиране на пасивни къщи (PHPP). Конкурсът беше обявен от Института за енергетика и околна среда в Хайделберг (IFEU).
 
Същността на тази награда – печеливша концепция , която гарантира качеството още от началната фаза на проектиране. Ограниченият бюджет и различният жизнен цикъл на компонентите на сградата понякога налагат реконструкцията да бъде направена на етапи. Дори и със значителни интервали от време, отделните стъпки за обновяване трябва да бъдат добре координирани помежду си , тъй като преработването почти винаги е икономически неизгодно. Само чрез последователно цялостно планиране ще бъде възможно да се избегнат ситуации, при които например реновирането на фасадата с топлоизолация прави невъзможна бъдеща подмяна на прозорците или при ремонта на покрива не е осигурено необходимото надвисване, за да покрие бъдеща топлоизолация на фасадите. За да се постигне въздухоплътност на по-късен етап и за да се избегнат топлинните мостове при връзките между елементите, е необходимо предварително да се разработят детайли, които да предвидят реда и начина на изолиране и въздухоуплътняване в различните фази.
С цел да отговори на тази концепция, специализираният софтуер (PHPP)  беше оптимизиран, като бе добавена възможност за калкулации по стъпки.
Сертифициране може да се извърши, ако цялостният план за реконструкцията е бил прегледан от сертифициращ орган, акредитиран от Института „Пасивна къща” и ако първите мерки вече са били приложени. Издава се сертификат на „цялостния план за реконструкция”, който потвърждава, че EnerPHit стандарт може да се постигне при спазване на посочените мерки. Този сертификат е предшественик на действителния сертификат на сградата, който се издава след завършването на всички мерки от „цялостния план”.
 
В конкурса бяха подадени общо 16 концепции и доклади. Освен Института IFEU в Хайделберг, в журито участваха и представители на  Института за жилищното строителство и околна среда (IWU) в Дармщат и компанията Ecofys, базирана в Кьолн. Статия за наградените е публикувана в немското специализирано издание GEB. Подробно описание на концепцията за обновяване на сгради стъпка по стъпка може да се намери на интернет страницата на проекта EuroPHit: www.europhit.eu
 
Въз основа на принципите на пасивната къща и на EnerPHit стандарт за реконструкции са разработени конкретни практически препоръки в рамките на проекта EuroPHit, който се финансира от програма Интелигентна енергия за Европа на Европейската комисия (IEE). Проектът се основава на факта, че повечето реконструкции се извършват на етапи – стъпка по стъпка, защото например прозорците все още могат да са в добро състояние, а фасадата да се руши или покривът може да е бил скоро ремонтиран, а отоплителната система да се нуждае от подмяна. Фокусът на проекта е върху критериите и възможностите за сертифициране, схеми за финансиране и програми за стимулиране на пазара, учебни материали и инструменти за енергийния баланс, както и нови идеи за висока енергийна ефективност, строителни елементи и др. Теоретичните констатации ще бъдат прилагани директно в редица пилотни сгради.
 
 
Пресконтакт: Benjamin Wünsch | Passive House Institute | +49 (0)6151-82699-25 | presse@passiv.de
 
 
На очакването за радикална революция се отговаря с плах опит за неубедителна еволюция. още >>
 
По инициатива на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Камарата на архитектите в България, Информационната група Пасивни сгради България, фирми и отделни специалисти бе осъществена поредица от консултации между широк кръг от експерти в различни области с доказани познания и практически опит в областта на проектирането и изграждането на нискоенергийни сгради. Цел на тези консултации бе формирането на комплексно становище относно предложените за съгласуване проекти за изменение и допълнение на нормативни документи за енергийна ефективност в сгради. В резултат бяха съставени 5 становища, които разглеждат и оценяват направените предложения от различни гледни точки, но от обща изходна позиция –
създаване на реални условия за възприемане на почти нулевоенергийните сгради в България във възможно най-кратки срокове.

Обединяващо бе разбирането, че преходът от традиционното досега разбиране за “енергийноефективна сграда” към “почти нулевоенергийна сграда” (ПНЕС) съществено се различава от поредицата еволюционни промени на изискванията за енергийната ефективност на сградите. С този преход трябва да се осъществи качествена промяна, породена от значителното натрупване на нови допълнителни изисквания към сградите през последните две десетиления. За съжаление, предложените проекто-документи не могат да доведат да осъществяване на подобна промяна. Тази наша убеденост произтича от факта, че в тях отново са заложени някоипогрешни принципи, докато съществени елементи на съвременното проектиране изобщо не се разглеждат.

Изготвените становища бяха изпратени до министъра на инвестиционното проектиране проф. д-р арх. Иван Данов, изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие инж. Ивайло Алексиев и ръководителя на разработващия колектив проф. д-р инж. Никола Калоянов. Публикуваме изготвените становища и придружаващото ги писмо:
 

Архив >>

border-top

ViaExpo

 
EнЕфект ще участва
в конференцията Интелигентни градове, (можете да видите програмата горе), където ще бъдат представени последните резултати от проектите ни TRAIN-to-NZEB, BUILD UP Skills EnerPro и EmBuild.
Очакваме Ви на щанд B15, зала 1.
border-bottom
 
Спестената енергия
замества ефективно вноса
и производството на енергия, коментира зам.-директорът на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект Драгомир Цанев.
Интервю за Инвестор.бг
border-top

Регистрация

 
Порталът "Да строим зелено" предлага платен годишен абонамент за неограничен достъп до съдържание. Заедно с абонамента, потребителите ще получат и луксозен подаръчен комплект, включващ изданията "Десет книги за зелената архитектура", "99 успешни практики" и "Зелен Витрувий".
                                   Към регистрацията...
border-bottom